Vreugde in my Maker

Uit die WoordLaat Israel hom verheug in sy Maker … (Ps. 149:2).

Want jou Maker is jou Man; Here van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser … (Jes. 54:5).

Jy het die feit dat jy bestaan, aan niemand anders nie as aan die almagtige Skepper van die onmeetlike skepping te danke. Jy is hier omdat God dit gewil het dat jy moet leef. Jou geboorte is reeds voor die grondlegging van die aarde in sy Raadsplan vasgelê. Dit op sigself verbind jou op ’n besondere manier aan God; net dié feit behoort jou nederig, maar dankbaar voor Hom te laat buig. Maar daar kom nog baie meer: aan jou as gelowige kind van die Here, is ook die geestelik lewe geskenk – en ook daartoe is jy voor die grondlegging van die aarde uitverkies. Iewers in sy grootheid en majesteit het God genoeg omgegee om jou as mens te wíl en jou as gelowige te verkies. Voorwaar, jy het geen keuse nie: jy is vir ewig aan Hom verbind. Jesus Christus het jou Syne gemaak vir ewig; jy is deel van die bruid en ons weet ons Bruidegom sal ons kom haal. Verheug jou in Hom – in alles wat Hy is en doen. Verheug jou in kindwees van die God wat hemel en aarde gemaak het en jou met ontsaglike teerheid persoonlik op die hart dra.

Ek voel so klein en nietig by die besef dat U in u grootheid met my bemoeienis maak, Here, God van die heelal! Amen.