NH Kerk by waterskeiding?

brieweDie Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk het op hul pas afgelope vergadering twee besluite geneem wat eerstens kommerwekkend is en tweedens  waterskeidende besluite vir die kerk kan wees.

Die gay kwessie is ‘n uitvloeisel van die NG Kerk Sinode se besluit dat homoseksuele predikante toegelaat word om as predikant in die kerk te werk.  Voorheen is die voorbehoud daar gewees dat ‘n predikant wat selibaat leef, dws nie aktief in ‘n seksuele verhouding betrokke is nie, wel toegelaat word in die kerk.  Nou is die voorbehoud opgehef en kan predikante selfs ‘n kerklike seremonie vir eie geslagtelike paartjies in die kerk doen, alhoewel hy hul nie burgerlik kan bevestig nie.

Die tweede besluit is om  die term Volkskerk te verwyder uit die kerklike orde, die Voortrekkerkerk soos die NH Kerk altyd bekend gestaan het distansieer hom nou van die idee of beginsel dat die kerk slegs daar is om aan Afrikanergelowiges die Woord te verkondig .

Toe daar by twee vorige Algemene Kerkvergaderings stemme opgegaan het teen die rigting wat die kerk inslaan, is diegene geëtiketteer as “apartheidsaktiviste” en wat nog meer.  Meer as dertig predikante het toe nie hul weg  oopgesien om die pad verder met die kerk te loop nie en gebreek met die kerk, en staan tans bekend as die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes wat nog steeds staan by die beginsel van Volkskerk

Ordereël 4 van die NH  kerk  het duidelik gestel dat die kerk ‘n eie kerklike taal, tradisie en geskiedenis het. Die NHKA het sy besef van verskillende volke met ‘n eie aard, geskiedenis en tradisie dus nou vaarwel toegeroep.

Die vraag is nou wat die NHKA gaan doen om die besluite te implementeer. Integrasie is die voorland. Dit kan tog nie anders nie. Mens hoop net dat die NHKA se oë nou sal oopgaan en besef dat die beswaarmakers destyds reg was. Niks het toe dieselfde gebly soos beweer is op talle forums nie. Mag ouderlinge tog nou leiding neem en luister na die Bybel en nie na die wêreld nie. Met die besluite bly daar net een saak nog oor en dit is om te verenig met die swart dogterskerk en die NG kerkfamilie. Dit sal sekerlik ook afgemaak word as leuens. Die tyd sal ook dit bewys as geen leuen.

Steedshervormer

Kaapland