‘n Lawende Reënbui

Dan sal die oorblyfsel van Jakob onder baie volke wees … soos reënbuie op die plante … (Miga 5:6).

Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei (1 Kor. 3:6).

Uit die WoordMiga profeteer oor die koms van die Christendom en vergelyk die koninkryk van Jesus Christus dan met ’n reënbui wat die plantegroei laaf en laat groei. Die veronderstelling is dat die mensdom sonder Christus soos ’n plant in die woestyn is wat in die droogte staan en vergaan. Hoewel ons as Christene nooit daardie tipe geloofsdroogte behoort te belewe nie, gebeur dit tog soms dat die sondeson ons so uitmergel dat dit vir ons voel of ons gaan vergaan. Wat ’n genade om dan in sulke tye die evangelie te mag hê wat ons siele benat soos ’n milde reën. En dan volg die werking van die Heilige Gees van God wat die lewe gee; wat laat groei; wat lawe en verkwik. En so ontvang jy die ewige lewe wat jou lewend hou in tye wanneer die sonde jou verskroei. Dank God vir die groeiende geloof wat jy van Hom ontvang het.

Dit is so wonderlik, Here, om die lewe uit u hand te ontvang. Skenk aan my geloofsgroei sodat ek kan vrugte dra wat U behaag. Amen.