Aanskouers van Sy Majesteit

Uit die WoordWant ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van onse Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit (2 Petr. 1:16).

Sien is glo – so praat ons mos. Baie min mense het die voorreg gehad om met hulle eie oë te sien dat Jesus Christus waarlik die Seun van God is. Petrus was een van hulle: En Hy het voor hulle van gedaante verander … (Mt. 17:2). By daardie geleentheid het hy gesien en gehoor dat Jesus die Christus, die Seun van die lewende God is wat met die almag van God verlossing vir al God se kinders sou bewerk het aan die kruis en eendag gaan kom om ons saam met Hom die ewige salige hiernamaals te beërwe. Wat die wêreld vir ons voorhou as utopie, is maar net mensgemaakte bedinksels; dus niks anders as fabels wat met pragtig-klinkende woorde aan ons opgedis word nie. Glo die Woord van God wat geskryf is deur mense onder leiding van die Heilige Gees. In hierdie Woord word al sy majesteit vir jou geskets sodat jy dit met jou geestesoë kan sien. Sien is glo! Beleef die vreugde en blydskap wat jy so sien by voorbaat in jou gemoed.

Here, open my geestesoë sodat ek u majesteit kan aanskou en my daarin kan verheug. Amen.