‘n Lewende Monument vir dr. Verwoerd

brieweDie eerste tien dae van September dra swaar aan die herinneringe aan Dr Verwoerd. Hy is gebore op 8 September 1901, het Eerste Minister van Suid-Afrika geword op 2 September 1958, is vermoor op 6 September 1966 en begrawe op 10 September 1966. Al hierdie gebeure is aan die begin van September tydens verskillende geleenthede in Pretoria weer in herinnering geroep.

Op Dinsdag 6 September is ‘n seminaar oor Dr Verwoerd in die SAOU-ouditorium in Garsfontein gehou. Dit is aangebied deur die Verwoerd Navorsingstrust. Dr Wilhelm Verwoerd, oudste seun van Dr Verwoerd, Prof Grietjie Verhoef van die Universiteit van Johannesburg en Prof Pieter Duvenhage van die Universiteit van die Vrystaat het by dié geleentheid opgetreë.

 

Tydens die geleentheid is ‘n bygewerkte uitgawe van die boek Verwoerd: Só onthou ons hom deur Protea Boekhuis bekendgestel en ‘n eksemplaar daarvan aan Dr Wilhelm Verwoerd, oudste seun van Dr Verwoerd, oorhandig.

Dinsdagaand is ‘n gedenkdinee by die Diamantvallei Landgoed Oos van Pretoria, wat behoort aan die familie van mnr Hendrik Verwoerd, derde oudste seun van Dr Verwoerd. Dit is deur ongeveer 150 mense bygewoon. Hendrik Verwoerd het by dié geleentheid enkele persoonlike belewenisse van sy vader met die gehoor gedeel, en ‘n aantal film- en fotogrepe uit Dr Verwoerd se lewe is ook vertoon.

Saterdagaand is die dokumentêre film oor Dr Verwoerd, wat deur mnr Johan Wiesner gemaak is, by die Voortrekkermonument bekendgestel. Diegene wat in die tyd van Dr Verwoerd geleef het, het die hoofmomente van sy lewe weer voor hulle oë sien afspeel en die herinneringe aan hom het vir menige trane in die oë gebring. Vir dié wat hom nie geken het nie was dit die eerste ontmoeting met ‘n merkwaardige man. Die film is op 2 DVD’s beskikbaar. Die eerste een, met die titel Man van Graniet handel oor Dr Verwoerd as volksleier. Die tweede een, met die titel Man van Fluweel handel oor hom as gesinsman. Johan het vir ongeveer 4 jaar lank daaraan gewerk en die eindproduk is ‘n waardige eerbetoning aan ‘n man wat sy Godgegewe lewensroeping tot die einde toe vervul het. Vir elkeen wat ‘n liefde en waardering vir Dr Verwoerd het, sal dit ‘n kosbare besitting wees. Daardeur sal hy in sy huis en vir sy nageslag ‘n lewende monument vir Dr Verwoerd oprig.

Die stel van twee DVD’s kos R200 en kan direk bestel word van Johan by 012 – 663 4355 / 084 – 351 9200 / johanwiesner@lantic.net.

 Vir persone wat die herdenkingsgeleenthede bygewoon het, sou verskillende fasette van Dr Verwoerd se lewe opgeval het. Drie daarvan sou waarskynlik by almal teenwoordig gewees het, naamlik sy sin vir regverdigheid, sy onverskrokkenheid en sy toekoms-gerigtheid. Dr Verwoerd se beleid was baie uitdruklik gerig op regverdige en vreedsame naasbestaan vir alle volkere en volksgroepe in Suid-Afrika. Tydens een geleentheid het hy gesê dat Suid-Afrika se beleid beter met die term goeie buurmanskap eerder as apartheid beskryf kan word.

Sy onverskrokkenheid is duidelik gedemonstreer toe hy 5 dae na die Sharpeville-onluste staande in ‘n oop voertuig deur die strate van Meyerton gery het om ‘n  vergadering toe te spreek terwyl meer as een persoon hom afgeraai het om dit te doen. Dat die waar-skuwings nie onvanpas was nie, is bewys toe hy slegs 15 dae later die eerste sluipmoord-aanslag op sy lewe moes beleef.

Dr Verwoerd se beleid van volkereskeiding was ook daarop gerig om die blankes van Suid-Afrika in die toekoms teen getalle-oorheersing en uiteindelike verswelging deur die swartes te beskerm. Uit wat ons vandag in Suid-Afrika beleef, kan daar by enige regdenkende mens geen twyfel wees dat hy korrek was in sy siening van die toekoms nie.

Meer volledige inligting oor Dr Verwoerd soos dit tydens die verskillende geleenthede na vore gekom het en ook oor boeke wat as deel van die herdenking gepubliseer is, sal mettertyd in ­Die Historiese Kompas verskaf word. Persone wat graag meer inligting oor Dr Verwoerd wil bekom, kan dit ook doen deur www.hfverwoerd.net te besoek.

Frikkie Straus

Suidland Media