In die skadu van Christus

Uit die WoordOp die berg van Israel sal Ek dit plant, en dit sal … ’n heerlike seder word, sodat al die voëls van allerhande vere daaronder sal woon; in die skaduwee van sy takke sal hulle woon (Eség. 17:23).

Die sederboom waarvan Eségiël profeteer, is Jesus Christus. God het inderdaad sy Seun ’n pragtige seder laat word en in sy koninkryk kon al die volke van die wêreld ’n tuiste vind. Die wonder is dat jy, ongeag van wie jy is, ook ’n plekkie in hierdie koninkryk van die Here ontvang het toe jy die Here Jesus as Saligmaker aangeneem het. Om in die skaduwee van hierdie boom se takke te kan woon, is dalk die grootste genadegawe wat ’n sondaar te beurt kan val. Want dit beteken om te weet hierdie Boom wat God geplant het, kan niemand ontwortel nie en elkeen wat daarin skuil, het vir ewig ’n woonplek – jou nes sal vir ewig en altyd in hierdie boom bly. Soms waai die stormwinde so erg dat ons ou nessies maar wieg en skommel, maar geen stormwind van verwarring en versoekings kan hierdie boom ontwortel nie. En omdat God jou deel van sy koninkryk gemaak het, is jy dit vir ewig. As jy vandag maar ’n bietjie onseker begin voel as jou geloofsnessie begin swaai, weet dat dit gou sal oorwaai en daarna sal jy weer rustig en veilig wees in die skaduwee van die boom.

Hoe wonderlik is dit nie, Here, om deel te wees van u ewige koninkryk. Hou my veilig in u hoede. Amen.