Goddelike Denke

Uit-die-Woord1Maar hulle ken nie die gedagtes van die Here nie en verstaan nie sy besluit nie,

dat Hy hulle versamel het soos gerwe op die dorsvloer (Miga 4:12).

… Hoe onderdeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë! Want wie het die gedagte van die Here geken … ? (Rom. 11:33, 34)

Die heidense volke om Jerusalem het gedink die Here het sy volk verlaat toe Hy eintlik net besig was om hulle te straf. Hulle het gedink dat hulle Israel nou kan inneem en die volk uitwis. Min het hulle geweet dat hulle nog fyngetrap gaan word soos koring wat op ’n dorsvloer uitgetrap word deur diere sodat die koring en kaf geskei kan word. Hoe kan heidene die gedagtes van die Here verstaan? Hoe kan enige mens, selfs gelowiges, sy gedagtes ken? Hy, die enigste Alwetende, die Skepper en Onderhouer van alles en volgens Wie se Raadsplan alles gebeur – daar is geen mens op aarde wat naastenby sy weë kan verstaan of deurgrond nie – selfs nie die slimstes onder ons nie.

Wat vir jou saak maak, is die wete dat hierdie alwetende en almagtige God oor jou lewe beskik en Hy het met alles wat oor jou kom, jou ewige geluk in gedagte. Hoe kon die heidene verstaan dat hulle toeskouers is van God se verlossingsplan toe hulle staan en kyk het na die sterwende Jesus aan die kruis? Ons weet wel dat sy sterwe en opstanding vir ons die oorwinning oor die dood en die hel beteken het. Juig omdat jy genoeg van God se verlossingsplan verstaan om sekerheid oor jou saligheid te hê.

Almagtige, ewige, alwyse en ook liefdevolle God; dankie dat ek U mag ken en weet dat U my liefhet – al verstaan ek dit nie. Amen.