Die dood is verslind

Uit die WoordHy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here HERE sal die trane van alle aangesigte afvee … (Jes. 25:8).

… Die dood is verslind in die oorwinning. (1 Kor. 15:54).

Om iemand deur die dood te verloor, is baie hartseer. Almal huil by die dood van ’n geliefde (al doen die mans dit waar niemand sien nie!). Dit is baie moeilik om afskeid te neem sonder om te weet hoe en wanneer die weersiens gaan wees. As ons die Bybelverse hierbo mooi lees, behoort Christene eintlik nie trane te stort by die dood nie, want Jesus Christus het die dood oorwin. Letterlik staan hier dat die dood ingesuig en weggespoel is soos by ’n maalstroom. Al weet en glo ons dit, bly dit pynlik wanneer ’n  naasbestaande sterf.

Die oorwinning wat Jesus Christus oor die dood behaal het, droog egter baie meer as die trane van ons oë af; dit verwyder die absolute verplettering by die besef van die finaliteit wat die dood vir die ongelowige inhou. Al huil ons, is daar tog hierdie rustige sekerheid in ons harte dat daar wel ’n weersiens gaan wees. Omdat die dood oorwin is, is dit vir ons as gelowiges net ’n tydelike afskeid. Ons het vrede en geluk in die hart, al is daar ’n traan in ons oog.

Dit is so wonderlik om te kan weet dat U die dood oorwin het, Here Jesus. Droog ook my trane van my oë af en troos my hart. Amen.