Roem in Christus

Uit die Woordmaar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy … My ken … (Jer. 9:24)

… Die wat wil roem, moet in die Here roem (1 Kor. 1:31).

Elkeen wat die Here ken, het rede om te roem, sê Jeremia. Elkeen wat met Jesus Christus in gemeenskap lewe, is ’n besondere mens, sê Paulus. Ja, die kinders van die Here het rede om te spog, want ons ken die God van genade en liefde en geregtigheid. Ons ken Hom wat sy Seun uit liefde vir ons na die wêreld gestuur het sodat ons deur Hom van sonde verlos kan word. En ons ken Hom slegs omdat Hy Homself aan ons geopenbaar het in sy Woord en deur sy Heilige Gees. Die oomblik dat ons Hom leer ken, vind daar ’n dramatiese verandering in ons lewe plaas: Hy verander ons van dwaas volgens die wêreld se oordeel na wys in die oë van God; van swak na sterk; van onedel en verag na uitverkorenes en begenadigdes. Hierdie omwenteling in die gelowiges word veroorsaak deurdat ons die Here ken en kennis gemaak het met sy liefde. Nou kan ons roem – nie omdat óns enige prestasie gelewer het nie, maar omdat onse God almagtig en barmhartig is, liefdevol en vol van genade; ’n vergewende God; ’n reddende God en omdat Hy my sy kind gemaak het. Spog met die Here deur aan Hom al die eer te bring vir jou verandering in ’n spesiale mens vir Hom. Sonder Hom sou jy niks kon verander nie; behalwe miskien ten kwade!

Ag, Here, ek is tog so vol sonde en bedorwe in my wese. Dankie dat u liefde vir my, my verander en my u kind maak. Amen.