Vergewe en Vergeet

Uit die Woord

… want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie (Jer. 31:34).

Wie oorwin … Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie … (Openb. 3:5).

Anders as ’n mens, dra die Here geen wrokke nie: Hy vergeet heeltemal van alles wat sy kinders verkeerd gedoen het. Om sondes te vergeet, is deel van vergewe, want vergewe beteken totaal en al uitwis, vernietig, tot niet maak, onherkenbaar uitbleik. Dit is wat gebeur wanneer jy in ware berou in die Naam van Jesus Christus voor die Here jou sondes bely. Vir die Here is dit asof jy dit nooit gedoen het nadat Hy jou vergewe het nie. Hy vee dit uit; Hy was al jou oortredinge uit jou lewensboek uit.

Daarenteen is jou naam as ware gelowige onuitwisbaar geskryf in die boek van die lewe – die ewige, salige lewe. Niemand kan dit uitwis nie en God sal dit nooit uitwis nie. Jou naam is deur God self daar ingeskryf voor die grondlegging van die aarde en is verseël deur die bloed van Jesus Christus – sy bloed wat vir jou sondes gevloei het aan die kruis. Loof die Here vir al sy liefde waarin jy jouself kan geniet!

Ewige Vader, dankie dat U my naam verewig het in die boek van die lewe. Amen.