Die EU se toekoms

Redaksioneel4Die moontlikheid dat die Europese Unie (EU) na die uittrede van Brittanje in duie kan stort, word ’n al groter moontlikheid, veral as die Britte se uittrede nuwe voorspoed bring vir die land en sy mense.

Die Duitse Bondskanselier, asook die Franse Eerste Minister sal binnekort ’n ontmoeting hê met die Italiaanse leier, wat gehou word naby die kus van Napels, op ’n klein eiland, Ventotene.

Dit is duidelik dat die drie lande erg bekommerd is oor die voortbestaan van die EU, veral in die lig van Nederland se voorneme om ook ’n referendum te hou oor  voortgesette lidmaatskap.

’n EU diplomaat het onlangs gesê die mikpunt moet wees om minstens die huidige status te handhaaf om verdere verbrokkeling te verhoed.

Die voorstanders van EU lidmaatskap vrees die moontlikheid dat Brittanje se ekonomie kan gedy noudat hulle op pad uit is, wat die Nederlanders sal motiveer om ook uit te tree.

Indien dit gebeur, is die eerste teken daar dat talle ander kleiner lande dieselfde roete gaan volg, wat die einde van die EU sal beteken.

Talle lande het oor jare beswaar gemaak teen die magte waaroor die Europese Unie beskik, te midde van die swaar finansiële las wat dit meebring, terwyl daar sterk twyfel bestaan oor die werklike voordele wat lidmaatskap meebring.

Behoudende politieke partye in verskillende lande van Europa het hulle oor jare teen lidmaatskap uitgespreek, wat veroorsaak het dat hulle deur maghebbers verguis en verdag gemaak is.

Nou blyk dit dat die behoudende partye se oordeel nader aan die waarheid is as die magsug van die paar groot moondhede wat die Europese Unie wat nog steeds dagdrome het oor die monster wat die kleiner lande boelie.

Die sogenaamde “multikulturele samelewing” wat as ideaal vir Europa gestel is, het duidelik misluk. Volksnasionalisme ontwaak weer, net soos die geval in die voormalige Sowjet-state was.

Afrikaners kan kennis neem van hierdie tendens. Wêreldwyd is daar die dryf na die behoud van volksidentiteit. Suid-Afrika sal daardie tendens nie kan vryspring nie en weer moet begin rekening hou van die strewes van volke na selfbehoud en identiteit.