Calvinistiese Alliansie hou kongres

Die derde kongres van die Calvinistiese Alliansie is in Pretoria gehou.

Die Voorsitter van die CA, ds. Olof van Rooyen het in sy openingsrede volksgenote versoek om terug te keer na die ware Woord van God “en wanneer my God praat, moet ek luister.” In sy boodskap het hy ook die versoek gerig dat daar teruggekeer moet word na Jesus Christus en dat hierdie boodskap aan die hele volk oorgedra moet word.

Die gasspreker vir die geleentheid was professor Kobus Pienaar, en die tema vir die kongres “Die reformasie as oplossing vir die chaos filosofie”.

Prof Pienaar het daarop gewys dat die herdenking van die Reformasie ‘n bydraende faktor is tot die herstel van die waarheid, en die waarheid is die vaste fondament waarop die Skrif gebou is. Die waarheid is ‘n onlosmaaklike deel van God. Wanneer dit nie gedoen word nie, word alles in chaos gedompel. In vandag se lewe word die waarheid misken en wat voorheen reg was, is nou verkeerd en omgekeerd. Dit terwyl die wêreld nog nooit so goed ingelig was as juis nou nie en die elektroniese media is verantwoordelik daarvoor. Ons mense word absoluut verlei, en by die verduistering van die waarheid, tree die chaos filosofie in.

Die Bileam-leer (orde), is die Nuwe Wêreld Orde wat in plek gekom het en dit is verantwoordelik daarvoor dat die wêreld daar uitsien, soos dit vandag is. Die Bileam-leer vernietig alles, want dit is opstand teen die gesag van God. Dit word daagliks beleef in die skole, orde en gesag wat vernietig word, anargie, rewolusie, listigheid, terreur ensovoorts. Dit staan ook bekend as “ôicrofobie”.

Die een wat verantwoordelik is vir die oorspronklike skepping van chaos, is Nimrod die swart reus en hy word so beskryf in die Bybel. Dit wat hy geskep het staan bekend as die Babilon-leer of die Planitarium Orde. Nimrod is daarvoor verantwoordelik dat die wêreld, soos ons dit vandag beleef, is soos wat dit is. Hy is die oorsaak daarvan dat die wêreld omgekeer is.

Die wêreld word gemanipuleer deur chaos-magte en dit word daagliks beleef in SA. Identiteit word vernietig en transformasie beteken dat die Christendom vernietig moet word en in sy plek moet daar chaos kom. Dit beteken ook dat jou brein, transformasie moet ondergaan. Dit plaas ‘n verantwoordelikheid op ons as Christene, en dit is om die waarheid uit te dra. Ons as soekers na waarheid moet ons daarop toespits om deur ons optrede, die waarheid te promoveer. In die Skrif wys God ons ook daarop dat Hy is wat Hy is. Daar is niks wat nuut is nie en daar bestaan ‘n nood vir Reformasie. Daar bestaan ‘n algemene neiging na chaos en baie van die huidige generasie kan nie dink nie. Daar moet gewaak word dat kennis jou nie van God vervreem nie en die wanbegrip kan maklik ontstaan dat ek God nie nodig het nie.

Professor Pienaar se belangrike boodskap is daarop gemik dat die waarheid gesoek moet word, en dat Reformasie die oplossing is vir die chaos filosofie. Die waarheid is opgesluit in die Woord van God.

Tydens ‘n bespreking van die werksaamhede van die Calvinistiese Alliansie is besluit dat aangesien 2017 die 500-jarige Hervormingsfees jaar is van die reformasie en die CA die koördineerder daarvan is, daar reeds nou al bekend gemaak word dat aanstaande jaar se kongres op 19 Augustus 2017 gaan plaasvind.

Foto: Ds. Olof van Rooyen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA