Bruilofsfees

Uit die WoordEn Ek sal My met jou verloof tot in ewigheid … (Hos. 2:18).

Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom … (Openb. 19:7).

In die Ou Testament het God Hom aan sy uitverkore volk verbind deur die verbond wat met ’n huweliksluiting vergelyk kan word. Jesus Christus het die rol van Bruidegom kom vervul en vir Hom ’n bruid, ’n koninkryk wat bestaan uit gelowiges uit elke taal en stam en volk en nasie, kom haal. Elkeen wat in Jesus Christus as sy Saligmaker glo, vorm deel van die bruid. Ons Bruidegom het ons volmaak lief – op ’n Goddelike manier – en toon sy liefde vir ons deur selfs vir ons te sterf aan die kruis. Hy oorlaai ons elke dag met sy barmhartigheid en sorg. Hy troetel ons met sy seën en liefde. Hy tree vir ons in by die Vader sodat ons syne sal bly vir ewig. En eendag gaan Hy sy bruid kom haal. Dan breek die ewige bruilofsmaal aan. Dan begin die ewige saligheid waar bruid en Bruidegom vir ewig bymekaar sal wees. Dan gaan die bruid volkome geluk en vreugde en blydskap ervaar tot in ewigheid. Die Heilige Gees nooi jou (vers 9) na die bruilof van die Lam. Dit is die begin van jou ewige huwelik met die Bruidegom, Jesus Christus, en van jou ewige vreugde.

Ek juig inderdaad nou-al oor die bruilofsmaal waarheen ek uitgenooi is, Here Jesus, en verlang elke dag om vir ewig volkome aan U te behoort. Amen.