Blye doodstyding

… ek maak julle die evangelie bekend … dat Christus … gesterf het …(1 Kor. 15:1, 3)

 

Evangelie beteken goeie tyding. Hier word iets wat normaalweg ’n slegte tyding is, naamlik ’n doodstyding, ’n goeie tyding genoem. Uiteraard is die rede vir hierdie skynbare teenspraak juis die feit dat dit geen gewone doodstyding is nie, want dit gaan oor die kruisdood van Jesus Christus. Al was sy dood wreed en hartseer – veral vir sy moeder en vriende – bly dit die beste nuus vir elke gelowige kind van die Here, want sy dood beteken vir jou die lewe; die ewige lewe! Deurdat Hy gesterf het én opgestaan het uit die dood, is die dood oorwin vir elkeen wat in Hom glo. En nou kan jy leef in die wete dat die dood geen verskrikking meer vir jou inhou nie, maar dat dit slegs ’n deurgang is na die ewige geluksaligheid. En om nie meer langer in die skadu van die dood te hoef te lewe nie, is waarskynlik die grootste genade van kind-van-God wees. Trouens, eerder as om vir die dood te vrees, sien ons nou uit na die dag wanneer ook ons gaan opstaan uit die graf en vir ewig volkome geluk en blydskap gaan hê. En daardie verwagte blydskap moet nou al in jou lewe blydskap afgee omdat dit alle vrees en hartseer en watter lyding ook al oorskadu.

 

Dankie, Here Jesus, dat U bereid was om selfs die dood te trotseer sodat ek die lewe kon erf. Amen.