Vreugde gebore uit beproewing

Krimp inmekaar … soos een wat baar! Want nou sal jy die stad verlaat … en jy sal in Babel aankom – dáár sal jy gered word, dáár sal die Here jou verlos … (Miga 4:10).

… al word julle nou … ’n kort tydjie bedroef … sodat die beproefdheid van julle geloof … bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus; vir wie julle … liefhet; in wie julle … glo en julle verbly met ’n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry (1 Petr. 1:6,7, 8, 9).

 

Israel moes die pyn van ballingskap, wat Miga vergelyk met die geboorte van ’n baba, deurmaak voordat hulle gereed sou wees om weer verlos te word van ballingskap. Hierdie smartlike pad wat die Here se volk moes bewandel, was deel van hulle voorbereiding om gereed te wees vir die koms van die Messias. Israel het dit oor hulleself gebring omdat hulle ongehoorsaam en ontrou aan die Here geword het. Dit was nodig dat hulle die gevolge van hulle sondedade dra.

 

Die Here is besig om ons ook voor te berei vir die aanbreek van die volkome en finale verlossing by die wederkoms van Jesus Christus. Elkeen wat nou reeds in Hom glo, het reeds deel aan daardie salige toestand van volkome bevryding van sonde en sy gevolge. Jy kan nou-al vervul wees met onuitspreeklike en heerlike blydskap omdat jy ’n gelowige en dus reeds ’n verloste is. En al bevind jy jou soms in pynlike situasies, die gevolge van die sonde, is dit slegs deel van die louteringsproses – die geboortepyne van die ewige saligheid! Troetel die geloof wat jy reeds in jou hart kan dra met blydskap en verduur wat dit ook al verg om die volkome geluksaligheid te ontvang by die wederkoms.

 

Al vra dit soms pyn en smart, dank ek U, Here, vir die geloof wat U aan my geskenk het en wat gaan uitloop op die volkome geluksaligheid. Amen.