Rykdom in afwagting

Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in Hom ryk gemaak is … terwyl julle wag op

die openbaring van onse Here Jesus Christus (1 Kor. 1:4, 5, 7).

 

Die meeste mense heg te veel waarde aan rykdom. Almal begeer altyd meer en meer aardse goed. Dit lyk soms of niemand ooit tevrede is met wat hy of sy besit nie. En al die tyd is die kinders van die Here almal multi-miljoenêrs. En dit nie omdat ons noodwendig so baie aardse rykdom besit nie, maar omdat die Here ons ryk maak. En sy rykdom is ware rykdom; sy rykdom is baie baie meer werd as al die geld van hierdie wêreld (… in alles beveel ons ons aan … as armes, maar wat baie ander ryk maak; as mense wat niks besit nie en tog alles besit – 2 Kor. 6:4, 10). Hierdie rykdom bestaan uit die verlossing en die kennis van die ewige lewe wat Jesus Christus vir ons skenk en talle genadegawes uit die hand van die Here. Om sy kinders te mag wees en erfgename van die ewige geluksaligheid maak van ons die rykste mense ooit. En in die lig van hierdie skatte wat ons besit, word die aardse skatte wat ons begeer eintlik niks werd nie. Gaan leef soos ’n biljoenêr en weet dat jy eendag jou volledige erfenis gaan ontvang wanneer die Here Jesus verskyn op die wolke.

 

O, Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Ja, Here, so roep ek uit saam met Paulus in Rom. 11 vers 33. Baie dankie dat ek mag deel in hierdie onuitspreeklike rykdom. Amen.