Maak die saak uit en deel in genade van God

Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet (Jes. 1:18, 19).

 

Is dit vir jou ook moeilik om te erken as jy iets verkeerd gedoen het? En om vergifnis te vra? Dit is deel van sondaarmens-wees: ons aanvaar moeilik dat ons skuldig is. Die rede is uiteraard omdat ons veroordeling of straf vrees. En ons is mos maar lief om te veroordeel en straf. Juis daarom is dit so baie spesiaal as die Here jou nooi om jou skuld te erken en bely sodat dit wat jy verkeerd gedoen het, uitgewis kan word. Soos die rooi kleurstof in sneeu heeltemal verwyder moet word om die sneeu weer sneeuwit te kry en soos die wol gebleik moet word om die purper kleursel uit te kry, so sal die Here jou sondes totaal verwyder. Vergewe beteken mos uitwis om nooit weer te bestaan nie. Alle bewyse of herinneringe aan jou sondes word vernietig. Al wat oorbly, is ’n vlekkelose, onbesmette jy. So reinig die bloed van Jesus Christus. So word jy die kind van God wat Hy vir jou begeer. So kry jy toegang tot sy ewige genade. So eet jy van die goeie van die land; dit wil sê jy deel in die vrug van die verdienste van Jesus Christus – die ewige lewe. Die baie spesiale uitnodiging staan: maak die saak uit met die Here en deel in sy genade!

 

Here, breek asseblief hierdie sondige onwilligheid om my sonde te erken af deur die werking van u Heilige Gees. Dankie vir die belofte van totale vergifnis. Amen.