Die seën van Abraham – Jesus Christus

En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God (Deut. 28:2), sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang (Gal. 3:14).

 

Abraham en sy nageslag kon net op een manier vir hulle sondeskuld vergifnis kry: deur gehoorsaam te wees aan die gebooie van God. Jesus Christus was namens ons gehoorsaam aan sy Vader sodat ons nie meer aan hierdie voorwaarde hoef te voldoen om vergifnis van sonde te ontvang nie. Al wat nou van ons verwag word, is om te glo in Jesus Christus; dit wil sê om te glo dat Hy finaal vir al die gelowige kinders van die Here se sondes geboet het aan die kruis en aan hulle almal vergifnis van sonde geskenk het. Die geloof word in ons gewerk deur die Heilige Gees wat deel is van die seëninge van Abraham wat alle gelowiges ontvang. Jy glo omdat die Gees jou oortuig. En omdat jy oortuig is dat Jesus Christus vir jou sondes geboet het, hoef jy geen straf vir die sonde te verwag of te vrees nie en kan jy weet dat jy die ewige saligheid beërwe. As jy dit regtig verstaan, sal jy nie anders kan nie as om groot dankbaarheid vir hierdie genade van God te voel. En sal jy jou dankbaarheid wil toon deur sy wil te doen; sy gebooie te gehoorsaam. Gehoorsaamheid aan God is nie meer voorwaarde nie, maar gevolg van die vergifnis van sonde; maar dit bly steeds die waarborg van ’n lewe van geluk en vreugde.

 

Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied! Ja, Here, my hele lewe is ’n lied waarin ek my dankbaarheid vir die verlossing wat u Seun, Jesus Christus gebring het, besing. Amen.