Wat ‘n vooruitsig vir selfverryking!

Alles word nou op die langebaan geplaas tot nadat die plaaslike verkiesing verby is.

Alles wat naastenby dringend noodsaaklik is, na werk lyk en eintlik maar net nie goed vir iemand se beeld sal wees nie, word uitgestel.

Eers na die plaaslike verkiesing sal daar in die parlement ‘n debat gevoer word of die droogte tot ‘n nasionale ramp verklaar sal word.

Eers na die verkiesing sal dit of dat gedoen word.

Die beeld van Suid-Afrika kan bepaald nie op die spel wees nie. Dit is tog algemene kennis dat alles maar al vullishoop-status gekry het.

Die 92% van die land se 278 munisipaliteite wat volgens die ouditeur-generaal se pas vrygestelde ouditverslag ‘n rede tot kommer is of ingryping vereis, is buitendien op hulle beste nie-werkend.

Nou ruk alles tot stilstand en daar word deelgeneem aan die verwoede stryd as kandidate en in besonder vir die eerste prys, naamlik die burgemeesterspos.

Want dit is ‘n baie invloedryke en hoogs betalende pos. Die byvoordele is ook eindeloos en een daarvan is om kort-kort ‘n splinternuwe luukse sportnutsvoertuig of by voorkeur ‘n Westerse statussimbool met ‘n driepunt ster te kry.

Die ou meubels en gordyne word by die munisipale kantore uitgegooi en nuwes word aangekoop. Natuurlik met ‘n tender wat aan ‘n familielid toegeken is.

Te midde van al die luukses gaan eet jy en jou gaste heel beskeie by Mike’s Kitchen op Potchefstroom en laat maar die rekeninge net aanstuur na die munisipaliteit.

Totdat daar ‘n rekening van R60 000 se agterstallige skuld is, en as daar gekla word dan kan dit nie verstaan word nie, daar is tog ook ander vir wie geld geskuld word.

Dieper in die Wes-Transvaal loop die onbehandelde rioolvuil op Ottosdal en Sannieshof se strate.

Die suigtenks op Ottosdal en Sannieshof is weke laas leeggepomp. Die trekkers is stukkend. Alles is stukkend.

Slaggate in die paaie het al jare gelede die Wes-Transvaalse premier, Popo Molefe, sommer liewer laat rondvlieg van punt A tot B.

Trouens, dit was die spottery. Intussen het Molefe by Transnet te lande gekom in nog ‘n sagte stoelkussing. Altans, dit was laaste wat van hom gehoor is, toe die reuse debakel met Spaanse treine op die lappe gekom het. 

Maar 92% munisipaliteite wat ‘n rede tot kommer is of ingryping vereis, word nou voor verkiesing gehou.

‘n Hele nuwe vloedgolf kaderontplooiing is voor die deur.

Wat ‘n vooruitsig vir voltydse selfverryking!