Uit die Woord – vryheid en bandeloosheid

Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as aanleiding

vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde (Gal. 5:13).

 

Wat beteken dit dan om vry te wees, as jy nie kan doen wat jy wil nie? Jy kan doen wat jy wil – die vraag is egter wat wil jy doen? Die ongelowige se sondige wil vra om toe te gee aan die begeertes van die vlees; bandeloos te lewe. Die gelowige kind van die Here se wil en begeertes is verander deur die Heilige Gees se werking. Nou wil jy nie meer doen wat jou sondige, vleeslike wil voorskryf nie, maar jy wil dolgraag gehoorsaam aan die Here leef. Omdat jy Hom liefhet, is jou diepste begeerte om Hom te behaag. Dit doen jy deur sy gebooie te gehoorsaam; of dan die Here jou God lief te hê met jou hele hart en verstand en ook jou naaste soos jouself. Ja, jy is nou dat Jesus Christus die bose oorwin het aan die kruis, bevry van die sondebande en nou is jy inderdaad vry om aan jou bekeerde wil uiting te gee. Dien die Here sonder belemmering en dien jou naaste sonder dat enige iets anders as opregte liefde jou woorde en dade rig. Daarin is geluk en vreugde te vind.

 

Dankie, Here, dat ek bevry is van die sonde en vry is om U te dien. Leer my om hierdie roeping tot vryheid uit te leef. Amen.