Uit die Woord – Hemelse rustigheid

Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik; want die mond van die Here van die leërskare het dit gespreek (Miga 4: 4).


En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie … (Mt. 10: 28).

 

As ‘n mens Miga se profesie oor die Messiasryk lees en jy sien hoedat ons agter hoë mure en veiligheidshekke ingeperk sit, rym dit nie. Sal dit dan tog nie wonderlik wees om vreesloos te kan lewe nie! Hoewel dié toestand inderdaad vir elke gelowige kind van die Here wag in die hiernamaals, moet daar tog nou-al iets van waar wees in jou lewe. En dit kan. Hoewel ons nie in hierdie bedeling ontslae gaan raak van al die rowers en moordenaars nie, kan hierdie salige en vredige toneeltjie wat Miga skets wel in ons geestelike lewe heers. Omdat jy weet dat die Here Jesus jou siel gered het van die dood en aan jou die ewige lewe geskenk het, kan jy rustig wees in jou gemoed. Diegene wat jou liggaam kan skade aandoen, kan niks aan jou siel doen nie. Dié is veilig in die almagtige God se hand. Jy kan dus rustig onder jou wingerd en vyeboom sit – die Here is jou Bewaarder.

 

Hemelse Vader, wil U hierdie salige vrede in my gemoed werk deur u Heilige Gees en alle vrees vir liggaamlike leed verwyder. Amen.