Uit die Woord – Ewige heil

… die hemel sal soos rook verdwyn en die aarde soos ’n kleed verslyt en sy bewoners soos muskiete sterwe; maar my heil sal vir ewig bestaan … (Jes. 51:6).

 

In die voortyd het U die aarde gegrondves, en die hemel is die werke van u hande. Húlle sal vergaan, maar Ú sal bly … (Ps. 102:26, 27).

 

… die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ’n u nuwe aarde waarin geregtigheid sal woon (2 Petr. 3:12, 13).

 

Alles wat bestaan, is onderworpe aan die verganklikheid. Nie eens die uitspansel of die aarde onder ons voete is blywend nie. Die gevaar is dat die besef ’n mens ’n gevoel van nutteloosheid en doelloosheid sal laat kry. Maar dan kom God se belofte vandag in skrille kontras met die verganklikheid van alles, naamlik dat sy heil vir ewig bly. Sy heil is sy heelmakingsproses waarmee Hy begin het pas nadat Adam en Eva alles stukkend laat raak het met die sondeval. Die Here is geleidelik besig om alles weer heel te maak – ook vir jou! En omdat sy heil ewig is, sal jy nooit weer stukkend kan raak nie. Jesus Christus se koms en kruisdood is jou waarborg dat die duiwel nooit weer tussen jou en God kan kom nie. Luister na die leiding van die Heilige Gees en ervaar hoedat hierdie helingsproses in jou plaasvind; hoedat jou geloof groei; hoedat die krag van God in jou werk; hoedat sy liefde jou elke dag al meer dra. Bid die Gees dat Hy nog kragtiger in jou sal werk. En nou mag jy nooit weer die gevoel kry dat alles doelloos is nie. Nee, weet dat jy vir die Here so belangrik is, dat Hy bereid was om sy Seun deur dood en graf te stuur ter wille van jou en elkeen van sy kinders. Net sodat ons almal saam die voltooiing van sy heil kan ontvang in die nuwe hemel en op die nuwe aarde.

 

Hoe wonderlik is dit tog nie om u heil te ken en deel van u heilsplan te mag wees nie, o Here! Werk u heil kragtig in my deur die werking van u Gees. Amen.