Uit die Woord – Bedroef nie die Heilige Gees nie

En bedroef nie die Heilige Gees van God nie … Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het (Efés. 4:30, 32).

 

Ware geluk lê daarin dat jy God gelukkig maak. Hy het sekere ideale wat waarlik geluk bring vir elkeen van sy kinders en eers wanneer ons meewerk om daardie ideale te bereik, sal ons ware geluk vind. Hy openbaar sy ideale vir ons in sy Woord; in ons teksverse lees ons wat die Heilige Gees sal verheug: vriendelikheid, ontferming en vergifnis jeens mekaar. Dit kan saamgevat word met “naasteliefde”. Ja, die Here idealiseer vir ons dat ons Hom sal liefhê en dat ons liefde vir Hom inhou dat ons mekaar sal liefhê soos Hy in sy wet beveel. En hoe waar is dit tog nie! Daar is geen geluk daarin om in onmin met ander mense te lewe nie. Dit sal dus bydra daartoe dat jy elke dag in vrede en liefde leef as jy voortdurend streef daarna om hierdie voorskrifte in die Woord na te volg. Onthou altyd dat die Here jou volmaak liefhet, soos bewys deur die vergifnis wat Jesus Christus gebring het, en hierdie volmaakte liefde hou in dat jou geluk in hierdie lewe en tot in ewigheid vir die Here belangrik is. Dit is presies wat Hy in die oog het met sy gebooie en voorskrifte. Doen dit en dompel jouself in geluk.

 

Here God, leer my deur u Gees om alles te doen wat U behaag en gee my die insig om in te sien dat dit vir my ’n gelukkige lewe sal verseker. Amen.