"Dankie, president Zuma"

Daar is verlede week wyd berig en uiteenlopende kommentaar gelewer oor president Zuma se mening dat die huidige krisis in ons land buite die howe om geskik behoort te word – “op die Afrika-manier”.

Natuurlik sonder om met ongemaklike dinge soos feite, reg en geregtigheid gemoeid te raak.

Hierop wil ek voorwaardelik uitroep “dankie, president Zuma!”

Baie, baie dankie dat jy eens en vir altyd erken dat daar twee uiteenlopende wêrelde bestaan in hierdie land.

Een gebou op die goeie waardes van die Christen-Afrikaner, waar geloofswaardes sentraal staan – eerlikheid, eerbaarheid, wet en orde en someer.

Jou wêreld, in wese die anti-tese van die gekultiveerde, opbouende en meelewend waaraan ons en ons voorsate reeds eeue bou – natuurlik nie in eie krag of vir eie roem nie.

Waarom is dit dan so ondenkbaar dat grense – die grense van afsonderlike ontwikkeling – weer vrede sal bring?

Beertjie Brand