Vryburger Kinderfonds help skole

Die Vryburger Kinderfonds het vanjaar vier CVO-skole finansieel bygestaan uit die bydraes wat van individuele skenkers, organisasies en kerke gekom het.

Gedurende die afgelope maande het talle skenkers, waaronder Geloftefees Komitees en Kerke hulle bydraes inbetaal waarmee CVO-skole ondersteun word.

Vanjaar is vier CVO-skole gehelp nadat vasgestel is dat die skole finansiële hulp nodig het.

Die voorsitter van die Kinderfonds het in sy verwelkomingsrede gesê die bestuur is dankbaar dat soveel geld ontvang is dat vier skole gehelp kan word, en die hoop uitgespreek dat die Fonds van krag tot krag sal gaan om meer skole in die toekoms te ondersteun.

Op die foto’s hiernaas verskyn mev. Lucia van Wyk verbonde aan die BCVO, saam met die voorsitter van Die Vryburger Kinderfonds, Clem de Klerk en drie van die verskillende skole se verteenwoordigers. Een skool se verteenwoordiger kon weens onvoorsiene omstandighede nie teenwoordig wees nie, en mev. Van Wyk het onderneem om die simboliese tjek aan die skool te oorhandig wat sy hier in ontvangs geneem het.

Die simboliese oorhandiging van die skenkings aan die skole het in die Andre Strydom Raadsaal van die volksbank, Oranjekas plaasgevind.

Die skole en hul verteenwoordigers het elkeen ’n simboliese tjek ontvang terwyl die skenkings per elektroniese transaksie in elke skool se rekening inbetaal is.

CVO-Moot  – Mev. Blom

CVO-Pretoria-Noord – Mnr. Basson

CVO-Bethal – Mnr. Venter

Namens CVO-Waterberg – Mev. Van Wyk van BCVO