Die oplossing vir Nkandla

Geagte Minister Gordhan,

 

As belastingbetaler en mede-slagoffer van die Nkandla-skandaal, wil ek graag die volgende beroep op u doen vir ´n billike oplossing.

Aangesien die president meer as R2 miljoen per jaar verdien, en oor ´n ampswoning beskik, hoef u geen verdere tyd of koste te verspil nie. Die volle bedrag wat spandeer is, behoort terug betaal te word.

Dit is verder my beskeie mening dat die verlies is deur myself, en die ander bykans 5-miljoen belastingbetalers in die land gelei en nie deur die Tesourie nie.

Dit is daarom, myns insiens, heel billik om die volle R248 miljoen aan ons te vergoed.

Die ongeveer R50,00 elk klink na min om hierdie versoek voor te rig, maar dit is belangrik dat die owerheid hierdeur sal kennis neem van die beginsel dat belastinggeld die eiendom van belastingbetalers is – die Tesourie en uitvoerende gesag is bloot verantwoordelik vir verantwoordelike aanwending daarvan.

Ek besef dat die begroting weinig ruimte het vir belasting-afslag, maar daarvoor doen ek graag die volgende voorstel aan die hand.

Die parlementslede, van wie niemand hul toesigplig nagekom het voordat dit te laat was nie, se salarisse vir 2016/17 kan met net meer as 50% verminder word.

Dit sal die terugbetaling effektief neutraliseer in u begroting.

En met die ruim parlementêre byvoordele sal LP’s heel gerieflik kan leef op die oorblywende R500,000-plus per jaar.

Die uwe,

Vuisvoos Belastingbetaler