Volksverootmoediging eerste stap na vryheid

Die Volksraad se oproep vir volksverootmoediging het verlede week afgeskop. Die skielike koue na die lekker warm weer het ‘n demper op die gebeure geplaas, maar daar was volgens verslae ook genoeg positiewe dinge wat gebeur het.
Selfbeskikking vir ons volk is iets wat nie langer agterweë gelaat kan word nie. Oor nog tien jaar is ‘n nuwe generasie wat nie ‘n soewereine Suid-Afrika geken het nie, die volgende geslag leiers. Daarom is dit belangrik dat elke landsburger wat die vlam van vryheid in sy hart dra, hierdie aksie ondersteun.
So dikwels al is dit gestel dat ons dit aanvaar dat nie almal hierdie drang na vryheid in ‘n eie gebied nastreef nie. Ons aanvaar dit sonder oordeel. Laat diegene wat gelukkig is in die nuwe Suid-Afrika en glo dat hulle dit kan laat werk, hulle eie heil uitwerk.
Dit is vir diegene van ons wat glo dat ons aan die suidpunt van Afrika gekom het om te bly; dat daar ‘n goddelike doel was dat ons hier moes wees en dat ons na die beste van ons vermoë, bewus van die tekortkominge in ons optrede, karakter en motiverings, tog sal vashou daaraan dat dit ‘n hoë bestemming was wat ons hierheen gebring het en dat dieselfde hoë bestemming die pad vir ons sal aandui.
Daarom is die verootmoedigingsdienste die eerste groot stap op die pad van ons vryheid. Soos die laaste paar strofes in Die Stem dit so pragtig uitbeeld: “Soos ons vadere vertrou het/ leer ook ons vertrou, o Heer. Met ons land en met ons nasie/ sal dit wel wees, God regeer.”
Die volgende verootmoedigingsdienste vind op 12 September plaas in: Beaufort-Wes, 11h00 in die AP Kerk, Blythstraat, 32. Navrae: Tiaan Theron: 083 944 2290; Bloemfontein, Dankbaar CVO-skool, Ou Kimberleypad (64), Sopieshoogte, Bainsvlei, 11h00. Navrae: Steyn van Ronge: 082 574 5365 en Nelspruit, Geloftefeesterrein, Ehmkestraat (oorkant KG Kerk Suid), 10h00. Navrae: Abel Malan: 083 626 6800.
Persone wat nie fisies daar kan wees nie, maar tog in die gees wil deelneem, kan gerus ‘n groete-boodskap aan die kontakpersone stuur.