Paardekraal Geloftefees

Jaarlikse Geloftefeesviering te Paardekraal, Krugersorp

Maandag, 1 Desember 2014

05:00-06:00  Vroeë oggenddiens, Pretoruiskraal.

Dr.J.M.van Tonder, Gereformeerde Kerk, Krugersdorp Wes.

 

Dinsdag, 16 Desember 2014

 

06:00-07:00  Vroeë oggenddiens, Paardekraal Feesterrein.

Sal gelei word deur Ds.Kobus Pienaar van die Hervormde Kerk

                               Roodepoort.

 

07:00-08:45                      Pouse

08:45-08:55  Samesang en opneem van kollekte.

08:55-09:00 Vlaghysing en ontplooiing van vlae.

09:00-09:05  Voorlees van die 1880 Gelofte.

09:05-09:10  Bekendstelling van die Spreker.

09:10-10:00  Feesboodskap deur mnr.D. Buitendag

10:00-10:05  Bedanking van die Spreker.

10:05-10:45  Pouse

10:45-10:55  Samesang en opneem van kollekte.

10:55-11:00  Voorlees van die 1838 Gelofte.

11:00-11:05  Bekendstelling van die Prediker. Die prediker is Ds.Wimpie Burger

                      van die AP-kerk Krugersdorp Wes.

11:05-11:50  Gelofte diens  

11:50-11:55  Bedanking van die Prediker.

11:55-12:00 Vlagstryking waarna “Die Stem van Suid-Afrika”  gesing word.

Afsluiting

12:00  Voorsitter van die Paardekraal Feeskommissie