Geloftedag is wyd gevier

Getrou aan die Gelofte, is Geloftedag wyd gevier deur Boere-Afrikaners, en was daar in die vêrste uithoeke van die land fees gevier en dankdienste gehou.

In menige dorpe het kerke stampvol gesit. en in ootmoed geluister na die Woord van God, terwyl daar op baie plekke feeste aangebied is by Geloftefees-terreine.

Die Vryburger het tientalle berigte ontvang van feeskomitees, elkeen het getuig van groeter bywoning deur volksgenote, en sê die feesredes is almal vooraf gegaan deur treffende boodskappe uit die Woord.

Te midde hiervan beleef die volk ’n ernstige aanslag op sy voortbestaan, en op 15 Desember Projek 2010 reeds 12 bevestigde gevalle van volksmoord aangeteken.

In groot dele van die land is Geloftedag  gevier te midde van heerlike reën wat neergesif het om die dorre aarde te benat. Dit het egter geen afbreek gedoen aan die entoesiasme en mooi opkoms nie.

In Pretoria moes die Wonderboom-fees inderhaas verskuif word na die kerksaal van die AP Kerk Trans-Magalies in die noorde van die stad.