Geloftedag-herdenkings gee ons nuwe perspektief op Boere-Afrikaner eenheid

16 Desember 1838, met reg al genoem die geboorte-uur van ons volk.  Vir meer as ´n eeu in wording, reeds meer as 175 jaar Geloftevolk, is ons ootmoedig dankbaar dat op daardie eerste Geloftedag ons volk as’t ware hier bevestig is deur God, die Beskikker van volke.

Jaarliks word Geloftedag herdenk onder die leiding van plaaslike Geloftefees komitee’s.  Daar is komitee’s wat reeds ´n dekade-lange tradisie in stand hou en so meewerk aan ons volk se nakoming van ons Gelofte.

Waarom herdenking van die Gelofte?

Ons hoor hierdie vraag toenemend in 2014, en daar is net een antwoord hierop:

Wie hierdie vraag vra, is geen Afrikaner, Boer of Boere-Afrikaner nie!

Hoe jy jouself ookal sien, nasate van die Voortrekker weet waarom ons Geloftedag herdenk.

Hoe kan ék en jý die Gelofte elke dag nakom?

Kom ons raak betrokke by ons volk en ons kultuur.  Geloftefees komitee’s bied ´n unieke geleentheid hiertoe, aangesien hierdie komitee’s spesifiek plaaslik bestaan en organiseer.

Dit is werklik volkskultuur uit die volk, vir die volk, daar waar ons woon of werk.

Maar kom ons gaan een tree verder:

Waar aktiewe Geloftefees komitee’s bestaan, kom ons maak hulle sterker, maar kom ons gebruik daardie plaaslike platvorm ook om ánder volksaksies te ondersteun en plaaslik uit te brei.

Wanneer ons op 16 Desember ons kinders leer van die Gelofte, van die dankbare pligte wat dit op ons plaas, kom ons stel onsself ten doel om verder vrug te dra deur onderlinge gesinsbetrokkenheid om weer dorp-vir-dorp ´n eensgesinde Geloftevolk op te bou.