Geloftedag 2014 Groblersdal

Die Groblersdal Geloftedag feeskomitee het hul weereens uitmuntend van hul taak gekwyt, met die aanbied van 2014 se Geloftefees. Nieteenstaande die indringende reën wat die oggend van 16 Desember oor die hele Loskopvallei uitgesak het, het sowat 370 volksgenote die geleentheid by die Groblersdal DLU saal bygewoon.

Die feesrede is gevoer deur Freek van der Merwe, waarna die erediens waargeneem is deur ds. Adri van Staden. Vir ds. Freek van der Merwe was dit ’n besonderse mylpaal: Dit was vanjaar die vyftigste keer dat hy by ’n Geloftefees opgetree het. Die feesrede en preek, het goed bymekaar aangesluit met ooreenstemmende temas. Vir die toehoorders is dit duidelik gemaak dat die Gelofte en Geloftedag niks uit te make het met dit was mense gedoen het, of nog steeds doen nie, maar dat dit slegs te make het met die eer van God. Tyd vir onderlinge verskille in ons volk is daar ook nie meer nie. God voeg bymekaar wat bymekaar hoort.  Volksgenote moet ophou om hul energie te mors met mense wat nie deel van die Geloftevolk wil wees nie.

Na die formele verrigtinge is die twee-jaarlikse algemene vergadering gehou, waarna die nuwe bestuur vir die feeskomitee verkies is.

                          

Freek van der Merwe                                      Ds. Adri van Staden