Vier Geloftedag in waaksaamheid

Veiligheidskenners wat moeilikheid verwag het met die dood van Mandela, is enersyds verheug oor die relatiewe rustigheid wat in die land heers, maar andersyds tog versigtig bekommerd dat dit ʼn stilte voor ʼn storm sou kon wees.

Tog wil dit voorkom of gewone misdaad sedert die dood van Mandela aan die toeneem is, waarskynlik omdat misdadigers reken dat die polisie se aandag nou op die begrafnis-gebeure is, en dat hulle nie tyd het vir gewone misdaad nie.

Die ANC-bewind sal enige vorm van geweld wil verhoed en met mening in die kiem smoor solank buitelandse hoogwaardigheidsbekleërs en media in die land is. Wat daarna kan gebeur, bly ʼn ope vraag en is totaal onvoorspelbaar.

Veiligheidskenners met wie Die Vryburger gepraat het, toon tog kommer dat direk na die afloop van die begrafnis in die Oos-Kaap, dinge kan verander. 

Alhoewel daar eensgesindheid is dat Jacob Zuma nie so dom sou wees om self by enige aksie teen blankes betrokke te raak nie, beteken dit ook weer nie dat die ANC dan outomaties ook niks daarmee te doen sou hê nie.

Opstokers soos Julius Malema wat al in die verlede openlik gesê het dat die witmense se wittebrood nou verby is, sou individue kon opsweep tot anti-blanke aksies.

Aan die ander kant, so word uit betroubare bronne verneem, is daar in regeringskringe ʼn vermoede dat enkele of kleiner groepe blankes die geleentheid sou kon aangryp om bepaalde onbesonne dade aan te pak.

Daar is geen twyfel aan beide kante dat enige sodanige insident, ʼn vonk kan wees in ʼn reeds gelaaide kruitvat, met verreikende gevolge.

Die feit dat Mandela se begrafnis die dag voor Geloftedag plaasvind, kan daartoe lei dat baie Afrikaners in ʼn eerbiedige stemming verkeer en hulle waaksaamheid laat verslap. Dit sou uitgebuit kon word indien kwaadwillige optrede beplan sou word teen blankes.

Juis daarom is dit soveel meer belangrik dat Geloftefeeste die jaar op groot skaal bygewoon moet word.

“As God die Boere in 1838 op dié dag kon help omdat hulle Sy Naam aangeroep het in hulle benoudheid, sal Hy dit ook in 2013 doen as hulle byeen is om hulle Geloftes te betaal en dalk in benoudheid sou verkeer,” is een kommentator se versekering aan Die Vryburger.