Ek sien dit so!

Hier staan ons nou weer aan die einde van ‘n jaar.

Dit is miskien ironies dat 2013 die jaar is waarin ons mense begin ontwaak het. Hierdie ontwaking was duidelik sigbaar met die Majubafees, Rooi Oktober-veldtog en die goeie bywoning van Geloftefeeste landwyd.

Watter ander resultaat kan daar tog wees anders as ontwaking? Ons volksgenote is weer soos diere uitgemoor. Hierdie neiging kan nie voortgaan terwyl slegs ‘n handjievol dit sien vir wat dit is nie. Wat is dit? Volksmoord!

Die liberale media het hulleself in 2013 meer ontbloot as voorstanders van hierdie volksmoord as in enige vorige jaar. Die Boikot Naspers-aksie op Bakkiesblad is dalk grootliks te danke vir hierdie ontmaskering. Van my kant af: Bravo!

Dit is nie nou die tyd om te twis oor die oorsprong van Kersfees, of die betekenis wat welke persoon ookal daaraan heg nie. Vir Neelsie is dit ‘n tyd om na te dink oor die geboorte van ons Verlosser, om gehaltetyd saam met sy gesin te spandeer en om homself van vooraf te verbind tot die vryheidstryd-alles met die wete dat ons die enigste Lewende God aanbid; Hy wat ons voorouers by Vegkop, Bloedrivier, Majuba, Magersfontein bygestaan het, dieselfde God wat ons vandag nog bystaan in die huidige stryd.

Ek wens u elkeen ‘n geseënde laaste paar dae van 2013 toe.

Bly paraat, bly dankbaar, bly nederig en bly glo!

Boeregroete,
Kordaat Neelsie