Ek sien dit so!

Vir die Boerevolk is tergende tye glad nie vreemd nie. Die afgelope twee weke was uiters tergend, maar ook uittartend.

Aan die eenkant was dit die onsekerheid oor wat die toekoms vir ons inhou, aan die anderkant was dit die bombardement wat op ons losgelaat is deur die liberale media.

Tussendeur het Geloftedag ook aangebreek, gelukkig! Dit is hierdie jaar die 175ste herdenking van die Slag van Bloedrivier. Van regoor die land het die berigte ingestroom dat Geloftefeeste baie goed bygewoon was.

Dit is inderdaad verblydend. Kom ons hoop dat hierdie tendens sal voortduur, en dat dit nie ‘n weerspieëling is van onlangse gebeure nie. Ons mense het mos die manier om skielik volksgerig te raak wanneer paniek intree.

Neelsie glo dat dinge beter met ons volk sal gaan wanneer ons mense weer met doelgerigtheid hulle Geloftes betaal. Ons is gebind aan die 1838 sowel as die 1880 Geloftes. Nou is beslis nie die tyd vir slaplê nie. Om te redeneer dat ons nie in 2013 nog gebind kan wees aan ‘n Gelofte van 1838 nie, dra nie water nie. Inteendeel, dit klink eerder soos ‘n verskoning om minder te doen.

Net soos elke ouer ‘n plig het om sy kinders te vertel van ons volk se lydingsgeskiedenis, is dit ook ons plig om hierdie jongelinge op die regte pad te lei. As vandag se ouers nie hierdie opvoedingstaak gaan uitvoer nie, wie sal? Kan ons regtig bekostig om ons kinders se opvoeding in die hande van kommuniste te plaas? Afgesien van ‘n handjievol goeie onderwysers in staatskole, is die leerstof uit en uit kommunisties gesentreerd. Doen liewer bietjie ekstra moeite en leer jou kinders self oor ons kleurryke geskiedenis.

Ek dank ons Hemelse Vader vir die voorreg wat ons nog het om ware Geloftefeeste by te woon. Moenie dat hierdie voorreg jou volgende jaar ontglip nie. Betaal jou Gelofte aan die God van Bloedrivier.

Boeregroete,
Kordaat Neelsie