Ek sien dit so!

Met Geloftedag om die draai, sal dit gepas wees om die Geloftevolk op te roep om hulle kant van die ooreenkoms na te kom.

Die Gelofte

My broers en landgenote,
hier staan ons tans op hierdie oomblik
voor die heilige God van hemel en aarde
om aan Hom ‘n Gelofte te maak:
As Hy met ons sal wees met sy beskerming
en ons vyand in ons hande sal gee
dat ons hom oorwin,
dat ons die dag en datum elke jaar sal deurbring
as ‘n verjaarsdag en ‘n dankdag
soos ‘n Sabbat tot sy eer
en dat ons ‘n tempel sal stig tot sy eer
waar dit Hom sou behaag
en dat ons dit sal sê ook aan ons kinders
dat hulle met ons daarin moet deel tot gedagtenis
ook vir ons opkomende geslagte,
want die eer van sy Naam sal daardeur verheerlik word
dat die roem en eer van oorwinning
aan Hom gegee sal word.
Amen

Dit is elkeen van ons se plig om hierdie Gelofte met groot dankbaarheid na te kom. Die Slag van Bloedrivier het bewys dat ons Hemelse Vader altyd in beheer is. Vandag, 175 jaar later, staan ons weer op die vooraand van ‘n groot beproewing. Wat die uiteinde van hierdie beproewing sal wees, weet ons nie.

Maak dus seker dat jou gesin weet waaroor die Gelofte gaan. Vind uit waar die naaste Geloftefees aan jou is, en gaan woon dit by.

In hierdie onseker tye, wil ek tog ‘n beroep doen op ons mense om paraat te bly. Wees voorbereid al gebeur niks, eerder as om onvoorbereid te wees en daar gebeur wel iets.

Boeregroete,
Kordaat Neelsie