Dankie, hooggeagte Leser

Terwyl die wêreld in gekheid verval deur die dood van ’n man wat nie gehuiwer het om hom met terreurdade op te hou nie, het Die Vryburger sy lesers bedien met nuus wat saakmaak.

Elke koerant, TV kanaal en radiostasie het hulle bemoei om tog maar net iets te sê wat “anders” is as die meerderheid ander in die media wêreld. Of die berig nou waarheid of leuen bevat, het blykbaar nie enige verskil gemaak nie.

Tydens die byeenkoms by die FNB Stadion is Zuma deur die massas uitgejou, en FW is is toegejuig – en dit vertel die hele verhaal!

Gedurende die afgelope aantal dae het lesers van heinde en vêr hul dank en waardering uitgespreek vir die wyse waarop die redaksie van Die Vryburger, nuus aangebied het sonder om ook verstrik te raak rondom een gebeurtenis.

In die komende weke sal u ook nuus van ’n ander aard te lees kry in Die Vryburger. Behalwe vir interessante gebeure op die wêreld  front, sal ons ook weer enkele berigte plaas oor roem uit ons volk se verlede wat minder bekend is, en ook verfrissende berigte uit ons volk se geskiedenis.

Ons nader die herdenking van die Gelofte. Ongeag waar ons lesers hulle bevind, kan hulle die Gelofte gestand doen. Ons weet daar is oues van dae, hulle wat ongesteld is, en hulle wat in besondere omstandighede verkeer en nie ’n Geloftedag se verrigtinge kan bywoon nie. Vir menige van daardie mense is die moontlikheid daar om Die Vryburger te lees waar die gebeure aangeteken is deur die eertydse sekretaris van die Hoofkommandant, Jan Bantjes.

Aan diegene wat wel ’n Geloftefees kan bywoon, wens ons ’n aangename feestyd toe saam met mede volksgenote.

Die dieper erns van Geloftedag behoort ingeskerp te word by ons kinders. Mag die omstandighede so wees dat die jeug ook die dag saam met ouers en grootouers geniet sal word.

Dit is opvallend hoe Jan Bantjes ook met presiesheid aangeteken het van elke Psalm wat gesing is deur die stoere Calviniste tydens die gebeure rondom 16 Desember 1838.

Die redaksie kan nie anders as om u hartlik te bedank vir die lojale ondersteuning en motivering om voort te gaan met die oordra van nuus wat werklik van belang is.

Geniet die Feestyd

Redakteur