Van Noenieput na Bloedrivier

Noenieput, in die Noord-Kaap het sy bydrae te lewer tot herdenking van die Groot Trek, 175 jaar gelede, met Barrie Burger, wat as pastoor sy tog van 78 dae te perd, na Bloedrivier begin het.

Die 63-jarige en sy merrieperd, Deernis, het afgesit vanaf die NG moedergemeente op dié dorp, op pad na Bloedrivier.

Hy sê dit is ’n geestelike toer, want as volk moes daar van volkseiendom prysgee word ter wille van demokrasie. Daar was nie kans om daaroor te rou nie.

Sy tog na Bloedrivier begin by die 1938-herdenkingsmonument , waar die spoor van ’n ossewa van1938 getrap is. Dit was met die roete van die Kaap na Upington.

Hy sê sy hele doel is om met die lang en moeisame tog, Afrikaners daaraan te herinner dat hulle ’n Gelofte het om na te kom.

Hy sal talle dorpe aandoen, om op 9 Desember by drie ossewaens aan te sluit in Natal, en sal ook ’n groete-brief van Upington se Geloftefeeskomitee, op Geloftedag by Bloedrivier  oorhandig