Poswese ook bankrot

Die Suid-Afrikaanse Poskantoor beskik oor meer as 820 takkantore wat op ’n verlies funksioneer.

Die verskoning wat aangebied word, is dat daar kantore is wat oor ’n lang afstand in plattelandse gebiede pos moet aflewer teen hoë koste.

Die poswese sê hulle kan nie die kantore sluit nie, en derhalwe is dit nie moontlik om dié kantore winsgewend te bedryf nie.

Die vorige boekjaar het ’n verlies getoon van sowat R400 miljoen.

In die afgelope boekjaar het Poswese ’n subsidie van die regering ontvang van sowat R400 miljoen, en te midde daarvan ’n verlies van sowat R170 miljoen getoon.

Dit laat die vraag ontstaan by kenners of die Poswese nog lank staande kan bly tas sulke verliese elke jaar voor kom.

Poswese oor weeg nog vêrdere uitbreiding om nuwe takkantore te open, en die bestaande kantore, sowat 1060 takke, op te gradeer in die volgende dekade.

Dit kan die Poskantoor sowat R2,2 miljard uit die sak jaag.

Dit is bekend dat die poswese ’n groei in omset toon van sowat 4$, maar sy uitgawes groei jaarliks met meer as 6%.