Padongelukkefonds tegnies bankrot.

Die Padongelukfonds (POF) is tegnies insolvent met laste wat R51 miljard meer as sy bates is.

Hierdie hoë skuldlas maak dit al hoe moeiliker om eise uit te betaal aan families van oorledenes of beseerdes wat in padongelukke in Suid-Afrika betrokke was. Slagoffers moet ook langer vir hulle geld wag.

Volgens ‘n ondersoek blyk dit dat die POF jaarliks agteruit boer en dat daar tot einde Maart vanjaar sowat 280,000 agterstallige eise op die boeke was.

Die R51 miljard is byna 10% van Suid-Afrika se jaarlikse begroting. Die Minister van Vervoer, Dipuo Peters het in antwoord op ‘n parlementêre vraag gesê dat die POF tien jaar gelede R516 miljoen aanregskoste uitbetaal het. Verlede jaar was die bedrag R2.35 miljard.

Linda Rulashe, woordvoerder van die POF, voer egter aan dat die fonds gesond is en daartoe in staat is om al sy uitgawes en eise te kan betaal. Sy het nie die laste ontken nie, maar gesê dat "die laste weens aktuariële vooruitskattings is."

Volgens haar het die POF verlede jaar R15 miljard aan 227,000 eise uitbetaal en het ‘n kontantreserwe van R6 miljard. Verlede jaar het hulle R17,3 miljard uit brandstofheffings ontvang.

Die Kabinet het nou ‘n nuwe padongelukke-voordeelskema goedgekeur. Die nuwe skema sal die bestaande fonds vervang en sal meer beheerbare verpligtinge tot gevolg hê.