Offisiere besteel weermag.


Twee senior offisiere van die weermag se skool vir logistieke opleiding eis al meer as ‘n jaar oortydbetaling as “fasiliteerders”, al doen hulle nie dié werk nie.

Die junior offisiere wat wel veronderstel is om fasiliteerders te wees, kry gevolglik nie die sowat R1,300 per maand daarvoor nie en daar is geen reaksie op hulle klagtes nie.

Volgens inligting blyk dit dat die twee offisiere – ‘n luitenant-kolonel en ‘n majoor – die kursusregister vanjaar al by vier kursusse vir senior voorraadklerke geteken het.

Hulle teken soggends die aanwesigheidsregister en dan is hulle die res van die dag nêrens te vinde nie. Die bevelvoerder van die skool, kapt. M. Mdashe, het skynbaar die twee offisiere se aanstellings en “dienstyd” vir oortydbetaling vir elk van die kursusse goedgekeur en afgeteken.