OPEBRIEF: UITSPRAAK EN FLOU VERONTSKULDIGING VAN MINISTER LULU XINGWANA


Minister Lulu Xingwana se uitspraak op die Australiese nuuskanaal ABC News en haar verontskuldiging, eerder as
verskoning, het betrekking.

“Young Afrikaner men are brought up in the Calvinist religion believing that they own a woman, they own a child, they
own everything and therefor they can take that life because they own it….”

Die Afrikaner Kultuurbond en geaffilieërde organisasies soos die Federasie van Geloftefeeskomitees en Afrikaner
Volkskultuur Beweging is op Calvinistiese grondslag gevestig.

Die uiters onverantwoordelike uitlating van die minister, is óf kwaadwillig óf onkundig, ‘n aanval op nie alleen die
Afrikaner nie maar veral die Protestantse kerk. Onkunde vir ‘n minister oor die geloof van ‘n groot en aktiewe deel van
‘n land se bevolking is uiters swak. Die minister se uitlating spreek, naas vyandigheid, van uiterste onkunde t.o.v. die
Calvinistiese leerstellings. Nie alleen haar optrede nie maar veral haar onkunde roep om regstelling.

Nou is dit ook ewe tragies dat baie lidmate van die Calvinistiese kerke in Suid Afrika, maar veral die jonger geslag en
dan in besonder die skoolgaande jeug grootliks onkundig is m.b.t. die leer van Calvyn en die wese van Calvinisme en
protestantisme. Waar die jeug voortdurend gewys word van die Afrikaner se sg. wandade, word nou die wese van
ons kerke aangeval en wan voorgestel.

Ons doen hiermee ‘n dringende beroep op die onderskeie denominasies van die Kerk van Christus, soos uitgeleef
volgens die leer van Calvyn, om nie die kerk se lidmate te laat oorlewer aan die wanpersepsies wat nou geskep word
nie. Ons jongmense is steeds vatbaar nie net vir die direkte aanslae nie, maar ook die stilswyende, soos dat dit
maar stilswyend aanvaar word as in orde dat die Staatspresident onder beesbloed voorvaders aanroep vir seën met ‘n
verkiesing.

Gaan ons kerk die kerk en ons geloof verloën ?

Hierdie is juis die geleentheid om die boodskap van die ware evangelie soos deur Calvyn vir ons geleer hard en duidelik, hoorbaar weer aan die wêreld te verkondig.

Swye skep die persepsie van aanvaarding. Persepsie is vir die individu die waarheid.

Theuns de Wet
Voorsitter AKB