Ope brief aan die Kerke van Suid-Afrika

Re: Geloftefees- ‘n Broer in die tronk?

Die Bybel maak dit baie duidelik dat ‘n volk wat nie sy Geloftes onderhou nie, swaar gestraf sal word. In die lig hiervan vra ek vandag die kerke van Suid-Afrika hoekom hulle so min aandag gee aan die volk se Geloftes (Ja, ons volk is met 4 Geloftes aan die Vader verbind)

Kyk, as julle ernstig was oor die mense in julle banke, die Bybel en ons Skepper sou dit julle seker bygeval het dat die afwatering van ‘n Gelofte, ‘n bittere skande is. Ja, julle hou elke jaar kersdienste (op ‘n datum wat ons nie eers kan bevestig of ons Verlosser gebore is nie), maar op ‘n datum soos 16 Desember waar ons volk ‘n direkte verbond gesluit het met ons Vader, is julle stil. Hier en daar is nog ‘n gemeente wat regtig erns maak met die saak op 16 Desember, maar oor die algemeen word dit eenvoudig afgewater en is dit ‘n paar ou mensies wat nog die dienste bywoon. Is dit julle ‘n idee van ‘n Dankdag tot SY eer?

Ek vermoed die kerke, die gelowige blanke, die nageslag aan wie die Geloftes oorgedra is, is skaam oor ons Geloftes. Veral Bloedrivier. Sien, dit is sekerlik vir julle moeilik om aan julle lidmate wat nie deel is van die Gelofte te verduidelik dat hierdie ‘n spesiale band is tussen God en ‘n spesifieke volkie. Wat eens ons trots was is nou ons skande… of hoe?

Die realiteit is dat die Geloftes gemaak is. Julle ongerief is besig om mense weg te neem van hulle plig teenoor ons Vader en dus is julle direk verantwoordelik vir hierdie volkie se ondergang. Julle het dit reg gekry dat een van die belangrikste datums vir ons volk so verflou het, dat kinders vandag nie eers weet waaroor dit gaan nie. Bravo! Dit van kamstige Godsmanne wat erns het met die Woord en duisende mense moet lei… ?

Na regte moet die Geloftes, soos 16 Desember, uitstaan in die kerk-kalender. Kerke moet seker maak hulle lidmate weet van die inhoud van die Gelofte en dat hulle dit nakom! Maar Bloedrivier is soos ‘n broer in die tronk! Julle weet almal daarvan, maar durf nie praat daaroor nie? Hierdie verbond is gesluit met ons as volk… ‘n Gelofte wat nagekom moet word. Dit is die plig van die kerke om seker te maak dat hierdie Geloftes nagekom word. Dit is ‘n Bybelse opdrag…

Dit is ‘n hartseer dag wanneer die “kerk” sy werk nalaat… Die waarskuwing oor hulle wat die mense mislei is in die Bybel opgeteken… Dalk maar weer gaan lees oor die goedjies en plan maak om die mense in jou gemeente hierdie jaar te lei na die Gelofte, en dit te vier soos ons daaraan verbind is…

Dit is nou as dit julle nie te veel verontrief nie…

Met liefde,

Johan van der Merwe