Suid-Afrika se Ekonomie

Suid-Afrikaanse ekonomiese berigte gebruik gereeld die woorde: “.. grootste ekonomie in Afrika ..” wanneer daar na Suid-Afrika verwys word. Hoe vergelyk die land se ekonomie as dit in wêreld perspektief geplaas word?

Groeikoers: Die gemiddelde ekonomiese groeikoers vir die wêreld was 4% vir 2011 en 4,2% vir 2010. Suid-Afrika se groeikoers vir die ooreenstemmende tydperke was 3,1% en 2,9%.

Produktiwiteit: Suid-Afrika staan al hoe meer kontrakte op uitvoere af weens die land se onvermoë om internasionaal mededingend te wees in terme van arbeids- en ander produksiekoste.

Infrastruktuur: Elektrisiteits-, vervoer- en kommunikasiekoste het oor die afgelope paar jaar so toegeneem dat dit produsente se mededingendheid benadeel.

Belastinglas: Die belastinglas op die verbruiker verlaag sy spaar- en bestedingsvermoë. Die entrepreneur het minder fondse beskikbaar om in sakeontwikkelings te investeer. Dienste wat die staat moet verskaf is ook nie in lyn met belasting wat betaal word nie. Wanneer daar na die belastinglas verwys word, word indirekte belasting ingesluit en dan is die land een van die hoogste belastingheffers in die wêreld. Die hoë tolgelde wat oral ingestel word vorm deel hiervan.

Opsommend kan daar gestel word dat staatsinmenging, toenemende regeringsentralisasie, korrupsie, onrealistiese arbeidswetgewing, dreigende nasionalisering in die mynbouen die onstabiliteit van die rand alles bydra tot die verslegtende ekonomiese vooruitsigte vir die land. Die vraag kan dus gevra word of die huidige ekonomiese momentum, wat die land oor die afgelope dekade ondervind het, volhoubaar is.